پارس تندر

وضعیت تولید: فعال
قیمت کارخانه: 395,000,000 ریال
قیمت بازار : 401,500,000 ریال