تندر90

وضعیت تولید: فعال
قیمت کارخانه: 374,400,000 ریال
قیمت بازار : 410,000,000 ریال